Διαχρονική Ομορφιά

Η συντήρηση όντας μια παρεξηγημένη έννοια στις μέρες μας μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε ανειδίκευτο εργάτη χωρίς γεωπονική παιδεία. Όμως η πραγματικότητα απέχει πολύ από την σημερινή υπάρχουσα κατάσταση. Ο κήπος ως ένα φυσικό σύνολο ζωντανών και αναπτυσσόμενων οργανισμών απαιτεί φροντίδες πέρα από το κούρεμα του χλοοτάπητα και την συλλογή των φύλλων και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται στην VekkosGarden.

Τα προγράμματα συντήρησης της εταιρείας μας αποσκοπούν στην άριστη και εύρωστη εικόνα του κήπου σας αλλά και στην μακροβιότητα του και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Κοπή χλοοτάπητα
  • Αερισμό και dethach (απομάκρυνση των νεκρών ιστών) του χλοοτάπητα τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο
  • Εξειδικευμένη λίπανση και φυτοπροστασία του χλοοτάπητα με ειδικά σκευάσματα ανάλογα με την εποχή του χρόνου και την φυσική κατάσταση του χλοοτάπητα
  • Κλαδέματα μόρφωσης και καρποφορίας των δενδρωδών ειδών
  • Λίπανση και φυτοπροστασία των φυτών του κήπου σας με χρήση σκευασμάτων ανάλογα με τα φυτικά είδη
  • Καθαρισμό περιβάλλοντα χώρου
  • Απομάκρυνση ζιζανίων χειρονακτικά ή με χημικά μέσα
  • Έλεγχο και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος

Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα βιολογικής συντήρησης που βασίζεται στην χρήση βιολογικών λιπασμάτων και ωφέλιμων οργανισμών για την καταπολέμηση των ασθενειών.