Οι γαιοσκώληκες είναι ερμαφρόδιτοι, δηλαδή τα δυο φύλλα είναι ενωμένα στον ίδιο οργανισμό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται η σύζευξη 2 ατόμων. Η σύζευξη πραγματοποιείται μέσω μιας ειδικής διαδικασίας όπου τα 2 άτομα ενώνονται και στην συνέχεια ανταλλάσσουν σπέρμα το οποίο γονιμοποιεί τα ωάρια του κάθε γαιοσκώληκα χωριστά. Από την γονιμοποίηση προκύπτουν κουκούλια τα οποία απελευθερώνονται στο έδαφος. Κάθε κουκούλι μπορεί να περιέχει από 2 έως 20 γαιοσκώληκες. Από Κάθε γαιοσκώληκα μπορεί να προκύψουν σε ένα έτος μέχρι και 100 κουκούλια που θα οδηγήσουν ακόμα και σε 1500 απογόνους. Οι νέοι γαιοσκώληκες θα είναι σεξουαλικά ώριμοι μετά από τρεις έως έξι εβδομάδες. Πρακτικά εφόσον το περιβάλλον είναι ιδανικό ο πληθυσμός των γαιοσκωλήκων σε ένα κάδο κομποστοποίησης μπορεί να διπλασιαστεί ακόμα και μέσα σε 3 μήνες. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την αναπαραγωγή των γαιοσκωλήκων είναι η θερμοκρασία. Ιδανικά μια θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς κελσίου επιτρέπει την ταχεία αναπαραγωγή τους. Σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν δεν έχουμε ιδανικές θερμοκρασίες λόγω καύσωνα ή παγετού τα κουκούλια διατηρούνται μέσα στο υπόστρωμα και θα εκκολαφθούν όταν οι συνθήκες θα είναι ιδανικές.

ΠΗΓΗ: EcoVRS