Παρόλο που ο Δεκέμβριος θεωρείται μήνας ξεκούρασης του κηποτέχνη, οι εργασίες που πραγματοποιούνται στον κήπο είναι πολύ σημαντικές:

 • Πρώτη και σημαντική εργασία είναι η ρύθμιση της συχνότητας άρδευσης. Δεδομένου ότι πλέον υπάρχει αρκετή υγρασία και βροχοπτώσεις θα πρέπει να μειωθεί το πότισμα στο ελάχιστο. Προσοχή, σημεία του κήπου που βρίσκονται κάτω από βεράντες θα πρέπει να αρδεύονται και τον χειμώνα.
 • Κλαδεύουμε φυλλοβόλα και τριανταφυλλιές καθώς επίσης και μορφώνουμε θάμνους και φράχτες.
 • Καθαρίζουμε τον κήπο από φύλλα και καρπούς που πέφτουν από τα δέντρα. Ιδανικά τροφοδοτούμε με αυτά τον κάδο κομποστοποίησης.
 • Σταματάμε κάθε είδος λίπανσης σε κάκτους και παχύφυτα ενώ μπορούμε να εφαρμόσουμε βασική λίπανση σε φράχτες με καλλωπιστικά κωνοφόρα.
 • Το σκάλισμα των παρτεριών βοηθάει στην οξυγόνωση του ριζικού συστήματος δεδομένου ότι τα χώματα λασπώνουν με τις βροχές.
 • Είναι ιδανική εποχή για εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων τόσο στα πυρηνόκαρπα όσο και στα κωνοφόρα.
 • Πολύτιμη είναι και η ενσωμάτωση οργανικής ουσίας σε όλο τον κήπο είτε με την χρήση του κομπόστ είτε με οργανικές ουσίες σε μορφή πέλλετ.
 • Σε περίπτωση παγετών προστατεύουμε τα φυτά με αντιπαγετικό δίχτυ.
 • Τα ελαιόδεντρα κλαδεύονται μετά την συγκομιδή ή και κατά την διάρκεια και έπειτα ψεκάζονται με χαλκούχα σκευάσματα.
 • Καθαρίζουμε την λίμνη και περιορίζουμε στο ελάχιστο την τροφή των ψαριών.
 • Στα φυτά εσωτερικού χώρου αυξάνουμε τα ποτίσματα αφού η θέρμανση των κλειστών χώρων δημιουργεί συνθήκες ξηρασίας.