Σε Αρμονία με το Περιβάλλον

Στην VekkosGarden η κατασκευή αποτελείται από διακριτά στάδια τα οποία οδηγούν σε ένα υψηλής ποιότητας τελικό αποτέλεσμα:

 • Μεταβολή στις δομές του περιβάλλοντος χώρου με την δημιουργία επιπέδων, παρτεριών, ζαρντινιερών κ.ο.κ. από εξειδικευμένα συνεργεία
 • Χωματουργικά έργα με δημιουργία ρήσεων, κλίσεων και προσθήκη σωστού κηποχώματος με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Τοποθέτηση υπόγειου πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος άρδευσης όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Φυτεύσεις των επιλεγμένων φυτικών ειδών και αλλαγή της σύστασης του εδάφους για συγκεκριμένα φυτά όπως π.χ. προσθήκη όξινου υποστρώματος για τα οξύφιλα φυτά
 • Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
 • Προετοιμασία του υποστρώματος για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα (φρεζάρισμα, εισαγωγή εδαφοβελτιωτικών υλικών, δημιουργία ρήσεων, κυλίνδρισμα)
 • Εγκατάσταση χλοοτάπητα
 • Δοκιμή και ρύθμιση του συστήματος αυτόματης άρδευσης
 • Παράδοση του έργου μετά το δεύτερο κούρεμα του χλοοτάπητα
 • Όλες οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιούνται από αντίστοιχα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία με σκοπό την άριστη ποιότητα κατασκευής στον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης.

Τέλος στην VekkosGarden η κατασκευή του κήπου δεν αντιμετωπίζεται ως η απλή εφαρμογή του σχεδίου του αρχιτέκτονα τοπίου αλλά ως ευθύνη για την σωστή υλοποίηση ενός έργου με τήρηση όλων των προδιαγραφών. Λόγω των παραπάνω, απαιτείται η άψογη συνεργασία και ο συντονισμός των εμπλεκομένων ειδικοτήτων όπως ο πολιτικός μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο δασοπόνος, ο γεωπόνος, ο χτίστης, ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός κ.ο.κ. και ως εκ τούτου η εταιρεία μας περιλαμβάνει όλες αυτές τις ειδικότητες για να είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει.