Στην VekkosGarden παρέχουμε επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες καθοδηγώντας τους πελάτες μας στην κατασκευή ή συντήρηση του κήπου τους. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αποκλειστικά από τον Γεωπόνο κ.Βέκκο Κορνήλιο και αφορά:

  • Πελάτες των οποίων οι κήποι συντηρούνται από μόνιμο ανειδίκευτο ή μη προσωπικό και χρειάζονται καθοδήγηση τόσο στον προγραμματισμό των εργασιών στον σωστό χρόνο αλλά και επιστημονική (βιολογική ή μη) αντιμετώπιση των ασθενειών και τροφοπενιών που παρουσιάζονται στον κήπο τους. Επίσης πάντα δίνονται και οδηγίες για σωστή διαχείριση των απορριμμάτων του κήπου μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης. Τέλος συμμετέχουμε ενεργά στην συνεχή εξέλιξη της αρχιτεκτονικής του κήπου προτείνοντας διαρκώς νέες προτάσεις για την ανανέωση και αναβάθμιση του.
  • Πελάτες οι οποίοι δεν επιθυμούν να δεσμευτούν με όλη την διαδικασία της κατασκευής από κάποιο συνεργείο και απλά χρειάζονται καθοδήγηση στον σχεδιασμό, την επιλογή φυτών αλλά και την επίβλεψη από κάποιον ειδικό κάποιων σταδίων της κατασκευής.

Σε αυτόν τομέα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που απορρέουν από την διαρκή ενημέρωση αλλά και από την πραγμάτωση κάθε χρόνο σημαντικά ποιοτικών κατασκευών υπό την διαρκή επίβλεψη του κ.Βεκκου Κορνήλιου.