Η κατασκευή των κηπαρίων έγινε με συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να είναι μεν προσωρινά αλλά να μπορεί να επιτευχθεί η άριστη ανάπτυξη των φυτών κατά την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο.

Η κατασκευή γίνεται μέσα σε μια νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του εμπορικού κέντρου και να εκμηδενίζονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων επισκεπτών.

Την συγκεκριμένη χρονιά δημιουργήθηκαν κηπάρια και φυτεύσεις σε φυτοδοχεία σε συνεργασία με τον γεωπόνο Πάνο Λημνιάτη. Δόθηκε έμφαση σε μεσογειακά φυτά ώστε όλη η κατασκευή να δίνει την αίσθηση της κίνησης ακόμα και με ένα ελαφρύ αεράκι. Όλα τα παρτέρια κατασκευάστηκαν με στρωτήρες ράγας τρένου AZOBE ενώ το ειδικό υπόστρωμα ανάπτυξης προέρχεται από την εταιρεία φυτοχωμάτων ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Όλα τα υλικά μεταφέρονται και τοποθετούνται με χρήση γερανού για την προστασία των δομών του εμπορικού και για μεγαλύτερη ταχύτητα.

 

   

Με το πέρας της κατασκευής γίνεται καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου ώστε να είναι έτοιμη η εγκατάσταση για λειτουργία από το πρωί.