Ο χώρος χαλάρωσης του εστιατορίου που βρίσκεται σε κεντρικό κτίριο γραφείων στην Αθήνα ανακατάσκευάστηκε με στόχο την δημιουργία μιας χαλαρωτικής όασης για το προσωπικό της εταιρείας την ώρα του φαγητού.

Η αρχική κατάσταση του χώρου αποτελούνταν από 2 παρτέρια τα οποία ήταν φυτεμένα με διάφορους θάμνους.

Η πρόταση μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα υφιστάμενα χτιστά παρτέρια ώστε να δημιουργήσουμε έναν υδρόκηπο σε συνδυασμό με μια φύτευση Γιαπωνέζικης φιλοσοφίας με υδροχαρή φυτά, μπαμπού και Acer. Αρχικά έγινε απομάκρυνση των φυτών και του υποστρώμματος με σκοπό στο πρώτο επίπεδο να κατασκευαστεί ο υδρόκηπος με την χρήση μεμβράνης ενώ στο πάνω επίπεδο να γίνει ο Γιαπωνέζικος κήπος.

Αφού ολοκληρώθηκε η φύτευση η λίμνη αποικίστηκε με KOI και έτσι πλέον συντροφεύουν το προσωπικό τις ώρες χαλάρωσης.