Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου  καθώς επίσης και ο σχεδιασμός της κατοικίας είχε γίνει με την λογική δημιουργίας ενός ενιαίου κήπου με κλίση δημιουργώντας  ένα πρανές μήκους 25-30 μέτρα. Με αυτή την λογική θα υπήρχε κλίση στον κήπο αλλά και θα υπήρχαν εμφανή μπετά των κατασκευών εισόδου και σκάλας.

Η πρόταση μας αφορούσε την δημιουργία 3 επιπέδων με στόχο την απόκρυψη όλων των εμφανών κατασκευαστικών δομών, και την δημιουργία της ψευδαίσθησης ενός μεγαλύτερου κήπου. Επίσης δημιουργήθηκαν 3 διακριτά επίπεδα:

 • Το πρώτο επίπεδο της εξωτερικής εισόδου
 • Το δεύτερο επίπεδο στο πλατύσκαλο της κεντρικής εισόδου
 • Το τρίτο επίπεδο του καθιστικού

Στο πρώτο επίπεδο τον επισκέπτη υποδέχεται ο φράχτης με τον Ελαίαγνο πανασέ. Αριστερά της εισόδου στο τετράγωνο παρτέρι του πρώτου πεύκου δημιουργήθηκε ένα ημικυκλικό παρτέρι με φύτευση ποωδών φυτών, χαμηλών θάμνων και ανθοφόρων φυτών. Στα δεξιά ο χλοοτάπητας διακόπτεται μόνο από την παρουσία του Έλατου που θα αποτελέσει το focus point του Χριστουγεννιάτικου στολισμού. Προχωρόντας στον διάδρομο αριστερά βρίσκουμε τον ανθώνα!!

Στο δεύτερο επίπεδο οι μπάλες Buxus οριοθετούν στον επισκέπτη το πλατύσκαλο ενώ η εσοχή που δημιουργείται από τον σχεδιασμό της εισόδου φυτεύεται πυκνά στολίζοντας τις σκάλες της εισόδου. Χρησιμοποιούνται 3 Κυπαρίσσια ορθόκλαδα για να αναδείξουν την είσοδο συνδυαζόμενα με το επιβλητικό μάρμαρο!

Ο διαχωρισμός των πρώτων 2 επιπέδων γίνεται με ένα ενδιάμεσο παρτέρι που χρησιμοποιείται για ανθώνας!

Το τρίτο επίπεδο αποτελεί σημείο ιδιωτικής χρήσης. Δίπλα στην κουζίνα και με μια όμορφη κατασκευή BBQ αποτελεί το καθιστικό του κήπου. Η Φύτευση Leylandii έγινε με στόχο την δημιουργία ιδιωτικότητας.

 

Η συγκεκριμένη κατασκευή παρουσιάστηκε στο περιοδικό ΚΗΠΟΣ 4 ΕΠΟΧΕΣ στο τεύχος 19.

Παρακάτω ακολουθεί αναφορά για το φυτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε:

 • • Elaeagnus pungens
 • • Elaeagnus pungens
 • • Olea chrysophylla
 • • Viburnum lucidum (Λουσίντο)
 • • Dodonea viscose ‘purpurea’ (Δοδονέα)
 • • Solanum sp.
 • • Hypericum sp.
 • • Buxus sempervirens
 • • Nandina domestica
 • • Nandina domestica ‘Firepower’
 • • Agapanthus africanus
 • • Abelia grandiflora
 • • Berberis thunbergii
 • • Cuprocyparis leylandii
 • • Ilex aquifolium
 • • Westrigia fruticosa
 • • Trachelospermum jasminoides
 • • Convolvulus cneorum
 • • Cupressus semprevirens
 • • Lagerstroemia sp.
 • • Tulbaxia sp. (Τουλμπάχια)
 • • Taxus baccata(Ταξός)
 • • Phaphiolepis indica