Το έργο αφορά την μετατροπή του περιβάλλοντα χώρου της οικίας σε ένα χώρο που θα λειτουργούσε πλέον ως κέντρο δεξιώσεων.

Για τον λόγο αυτό έγινε συνολική  μετατροπή του περιβάλλοντα χώρου με κατασκευή νέων τοιχίων και πλήρης αναδιαμόρφωση με στόχο την εύκολη πρόσβαση αλλά και την μέγιστη λειτουργικότητα.

Για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού εμβαδού για χρήση τραπεζοκαθισμάτων σχεδιαστικά επιλέχθηκε ο κήπος να δημιουργηθεί περιμετρικά του οικοπέδου. Επίσης στόχος ήταν να δημιουργηθεί και μια πυκνή φύτευση προς την πλευρά του δρόμου ώστε να μειωθεί και η όχληση από τα διερχόμενα οχήματα. Όλα τα παραπάνω αποτυπώθηκαν σχεδιαστικά όπως φαίνεται παρακάτω.

Αφού ολοκληρώθηκε η πλήρωση του χώρου με υπόστρωμά γης οι εργασίες ξεκίνησαν με τις φυτεύσεις των επιλεγμένων ειδών με στόχο να δημιουργηθεί όλη η δομή του κήπου πλην του χλοοτάπητα. Παράλληλα έγινε φρεζάρισμα του εδάφους για καλύτερο αερισμό και ευκολότερη διάστρωση των κλίσεων.

Για το αυτόματο σύστημα άρδευσης επιλέχθηκε ο προγραμματιστής  RAINBIRD ESP-ME με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και σύνδεση με παροχόμετρο για τον έλεγχο κατανάλωσης αλλά και την πρόληψη διαρροών. Το κολλεκτέρ των ηλεκτροβανών εγκαταστάθηκε σε ένα σημείο ώστε να υπάρχει ευκολία παρακολούθησης της λειτουργίας αλλά και άριστος έλεγχος διαρροών.

Αφού ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης ακολούθησε η τοποθέτηση του χλοοτάπητα. Για την συγκεκριμένη κατασκευή επιλέχθηκε η ποικιλία PASSPALUM ένα θερμόφιλο είδος με μεγάλη αντοχή στις ακραίες θερμοκρασίες και με μικρές απαιτήσεις συντήρησης.

      

Μετά από 2 μήνες η ανάπτυξη των φυτών αρχίζει να δείχνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.