Το ζητούμενο στα καταστήματα της IQUOS ήταν η αναβάθμιση των χώρων προβάλλοντας το πράσινο σε δύσκολα σημεία όπου δεν ήταν εφικτό να τοποθετηθούν ζωντανά δυτά τόσο από απόψη συνθηκών αλλά κυρίως λόγω των επιλεγμένων χώρων τοποθέτησης.

Στο κατάστημα του mall επιλέχθηκαν δυο σημεία για την έντονη προβολή των προϊόντων και του εταιρικού λογότυπου. Επίσης στολίστηκε αντίστοιχα και ο χώρος του καθιστικού των πελατών.

 

Ενώ σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας οι πράσινοι τοίχοι στόλισαν μια μεγάλη βιβλιοθήκη οδηγώντας σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα.