Η κατασκευή των κηπαρίων έγινε με συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να είναι μεν προσωρινά αλλά να μπορεί να επιτευχθεί η άριστη ανάπτυξη των φυτών κατά την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο.

Η κατασκευή γίνεται μέσα σε μια νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του εμπορικού κέντρου και να εκμηδενίζονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων επισκεπτών.

Την συγκεκριμένη χρονιά δημιουργήθηκαν κηπάρια που περιείχαν μεταλλικά δέντρα με φυτεμένες μπάλες ενώ στα παρτέρια δημιουργήθηκαν τα αρχικά του εμπορικού κέντρου και έμεινε μεγάλος ελεύθερος χώρος για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του εμπορικού κέντρου. Την ίδια στιγμή ένα μικρό τρενάκι πραγματοποιούσε διαδρομές ανάμεσα στα φυτά για τους μικρούς επισκέπτες του εμπορικού. Όλα τα παρτέρια κατασκευάστηκαν με στρωτήρες ράγας τρένου AZOBE ενώ το ειδικό υπόστρωμα ανάπτυξης προέρχεται από την εταιρεία φυτοχωμάτων ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ