Η κατασκευή των κηπαρίων έγινε με συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να είναι μεν προσωρινά αλλά να μπορεί να επιτευχθεί η άριστη ανάπτυξη των φυτών κατά την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο.

Η κατασκευή γίνεται μέσα σε μια νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του εμπορικού κέντρου και να εκμηδενίζονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων επισκεπτών.

Την συγκεκριμένη χρονιά δημιουργήθηκαν κηπάρια που περιέβαλλαν ξύλινα σπιτάκια ενώ το κέντρο του ενδιαφέροντος ήταν οι δυο υδάτινες κατασκευές κοντά στην είσοδο. Όλα τα παρτέρια κατασκευάστηκαν με στρωτήρες ράγας τρένου AZOBE ενώ το ειδικό υπόστρωμα ανάπτυξης προέρχεται από την εταιρεία φυτοχωμάτων ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ