Ο περιβάλλον χώρος του ΕΛΚΕΜΕ αφορούσε τον χώρο εισόδου και υποδοχής καθώς επίσης και τον χώρο στάθμευσης. Πέρα από την ζαρτινιέρα που στόλιζε την είσοδο του κτιρίου δημιουργήθηκαν τρίγωνα παρτέρια που ουσιαστικά οριοθετούσαν και τις θέσεις στάθμευσης.

Για την περίφραξη που χώριζε με γειτονική επιχείρηση επιλέχθηκε η φύτευση με Ρυνγχόσπερμα με στόχο την ιδιωτικότητα αλλά και την πλούσια ανθοφορία συνοδευομενη από το ιδιαίτερο άρωμα. Αντίστοιχα στα τρίγωνα παρτέρια η επιλογή των φυτών είχε στόχο την ποικιλομορφία τόσο στο χρώμα των φυλλωμάτων όσο και στα διαφορετικά χρώματα ανθοφορίας.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό μετά από 2 χρόνια συστηματικής συντήρησης.