Η Σκούπα της μάγισσας είναι μια ασθένεια ή παραμόρφωση η κάτι σαν αυτοάνοσο νόσημα των φυτών. Σε ένα φυτό, συνηθέστερα κάποιο δέντρο, η φυσιολογική μορφή της κόμης αλλοιώνεται και έχει αυτό το σημείο ιδιαίτερη ανάπτυξη σε βλαστούς και φύλλα Μια πυκνή μάζα βλαστών αναπτύσσεται από ένα κοινό σημείο, με αποτέλεσμα ο σχηματισμός που προκύπτει να έχει τοσχήμα σκούπας ή φωλιάς πουλιού.

Η σκούπα της μάγισσας μπορεί να προκληθεί από κυτοκινίνη, μια φυτορμόνη, που παρεμβαίνει σε έναν ρυθμιστή αυξίνης. Στην κανονική λειτουργία του φυτού, μια αυξίνη θα συγκρατούσε την ανάπτυξη πλαγίων οφθαλμών, αλλά οι κυτοκινίνες τους αποδεσμεύουν από τον έλεγχο αυτό, με συνέπεια την ανάπτυξη των οφθαλμών αυτών σε σκούπα της μάγισσας.

Οι νεοπλασίες από την σκούπα της μάγισσας μπορεί να διαρκέσουν για πολλά χρόνια και μπορεί να προκληθούν από πολλούς διαφορετικούς τύπους οργανισμών όπως μύκητες, έντομα, γκι, ακάρεα, νηματώδεις, βακτήρια και ιούς. Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι μερικές φορές υπεύθυνη για την εισαγωγή των εν λόγω οργανισμών, όπως για παράδειγμα, με απρόσεκτη κλάδευση που αφήνει το δέντρο ευάλωτο σε ασθένειες.

Οι σκούπες των μάγισσων έχουν μεγάλη οικολογική σημασία. Γενικά τείνουν να κατοικούνται από μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών εκτός από τους αιτιολογικούς οργανισμούς. Μερικοί από τους εισβολείς οργανισμούς, όπως μερικά είδη εντόμων, είναι ειδικοί σε συγκεκριμένους τύπους σκουπών μάγισσας, βασιζόμενοι σε αυτά για φαγητό και καταφύγιο για τις προνύμφες τους. Διάφορα μεγαλύτερα ζώα φωλιάζουν σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου ειδών σκίουρου

ΠΗΓΗ: www.biokipos.blogspot.com